Bilder fra norsk militær luftmakt 100-årsjubileum
og Fridtjof Nansen-klassen fregatter

1 Nansen Fregatt
1 Nansen Fregatt
2 Nansen Fregatt
2 Nansen Fregatt
3 Nansen Fregatt
3 Nansen Fregatt
4 Nansen Fregatt
4 Nansen Fregatt
5 Nansen Fregatt
5 Nansen Fregatt
6 Nansen Fregatt
6 Nansen Fregatt
7 Nansen Fregatt
7 Nansen Fregatt
8 Nansen Fregatt
8 Nansen Fregatt
9 Nansen Fregatt
9 Nansen Fregatt
10 Nansen Fregatt
10 Nansen Fregatt
11 Nansen Fregatt
11 Nansen Fregatt
12 Nansen Fregatt
12 Nansen Fregatt
1 F-35 Lightning II
1 F-35 Lightning II
2 F-35 Lightning II
2 F-35 Lightning II
3 F-35 Lightning II
3 F-35 Lightning II
4 F-35 Lightning II
4 F-35 Lightning II
5 F-35 Lightning II
5 F-35 Lightning II
1 Airpower 100 years
1 Air power 100 years
2 Airpower 100 years
2 Air power 100 years
3 Airpower 100 years
3 Air power 100 years
4 Airpower 100 years
4 Air power 100 years
5 Airpower 100 years
5 Air power 100 years
6 Airpower 100 years
6 Air power 100 years
7 Airpower 100 years
7 Air power 100 years
8 Airpower 100 years
8 Air power 100 years
9 Airpower 100 years
9 Air power 100 years
10 Airpower 100 years
10 Air power 100 years
11 Airpower 100 years
11 Air power 100 years
12 Airpower 100 years
12 Air power 100 years
13 Airpower 100 years
13 Air power 100 years
14 Airpower 100 years
14 Air power 100 years
16 Airpower 100 years
16 Air power 100 years
15 Airpower 100 years
15 Air power 100 years
13 Nansen Fregatter
13 Nansen Fregatter
14 Nansen Fregatter
14 Nansen Fregatter
15 Nansen Fregatter
15 Nansen Fregatter