Foto av Shtandart i Oslo, en russisk fregatt fra 1703

Foto av Shtandart i Oslo. Dette er en russisk fregatt først bygd i 1703, nå gjenskapt med kjærlighet og besluttsomhet.