Liavaag.org

Bilder fra norsk militær luftmakt 100-årsjubileum

1 Nansen Fregatt 2 Nansen Fregatt 3 Nansen Fregatt 4 Nansen Fregatt 5 Nansen Fregatt 6 Nansen Fregatt 7 Nansen Fregatt 8 Nansen Fregatt 9 Nansen Fregatt 10 Nansen Fregatt 11 Nansen Fregatt 12 Nansen Fregatt 1 F-35 Lightning II 2 F-35 Lightning II 3 F-35 Lightning II 4 F-35 Lightning II 5 F-35 Lightning II 1 Norsk militær luftmakt 100 år 2 Norsk militær luftmakt 100 år 3 Norsk militær luftmakt 100 år 4 Norsk militær luftmakt 100 år 5 Norsk militær luftmakt 100 år 6 Norsk militær luftmakt 100 år 7 Norsk militær luftmakt 100 år 8 Norsk militær luftmakt 100 år 9 Norsk militær luftmakt 100 år 10 Norsk militær luftmakt 100 år 11 Norsk militær luftmakt 100 år 12 Norsk militær luftmakt 100 år 13 Norsk militær luftmakt 100 år 14 Norsk militær luftmakt 100 år 15 Norsk militær luftmakt 100 år 16 Norsk militær luftmakt 100 år 13 Nansen Fregatt 14 Nansen Fregatt 15 Nansen Fregatt

Semper Fidelis