Foto av Shtandart i Oslo

En russisk fregatt fra 1703