YaBB - Yet another Bulletin Board

Welcome, Guest. Please Login or Register

  Home English Norsk HelpLoginRegisterSearch  
 
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic Print
HTML5 - Hypertext Markup Language (Read 717751 times)
Reply #30 - 06/24/18 at 21:34:27  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 290
*****
.htaccess


Apache .htaccess er en konfigurasjonsfil som tilpasser innstillingene til webserverne. Filen får virkning umiddelbart i alle filene og undermappene i mappen den legges i, og er grei å bruke når du ikke har tilgang til konfigurasjonsfilen i hoved-serveren. Et eksempel på en .htaccess-fil er å omdirigere fra www til ikke-www og vice cersa, samt fra http til HTTPS:

Code:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
 Eksempelet er hentet fra Simone's Blog (Carletti, 2016). Den første linjen starter Apaches «runtime rewriting engine». De to neste linjene er betingelsene for omadresseringen. Den første betingelsen avgjør om forespørselen bruker en ikke-HTTPS URL, den andre avgjør om forespørselen bruker www-nettadresse. Den fjerde linjen unngår å henvise vertsnavnet direkte i nettadressen. «RewriteRule» er hjertet av omadresseringen, og forteller Apache å omdirigere enhver forespørsel til ny nettadresse. Flagget «L» slutter å behandle andre regler, og omdirigerer umiddelbart. «NE» ber Apache om ikke å unnslippe spesialtegn. «R = 301» bruker HTTP-statuskode 301. Ønsker man å omdirigere ikke-www til www skriver man om linje tre og fem:

Code:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
 
Kilder
 
 
IP Logged
 
Reply #31 - 12/17/18 at 17:55:13  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 290
*****
Sørg for at teksten forblir synlig under innlasting av skrifttyper


«Font-display» brukes i CSS for at skrifttypene skal være synlig under innlasting, og godtar fem verdier:

  1. AUTO (standard): Nettleseren bruker standardmetoden for nedlastning, som oftest ligner blokkverdien.
  2. BLOCK: Nettleseren skjuler teksten kort til skrifttypen er fullstendig nedlastet, men beholder plassen. Teksten byttes ut så raskt den er nedlastet. Også kjent som «flash av usynlig tekst» eller FOIT.
  3. SWAP: Nettleseren bruker standardtekst til den egendefinerte skrifttypen er nedlastet. Kjent som «flash of unstyled text» eller FOUT.
  4. FALLBACK: Fungerer som et kompromiss mellom auto- og swap-verdiene. Nettleseren vil gjemme teksten i ca 100 ms. Hvis skrifttypen ikke er lastet ned, vil den bruke standardteksten (fallback).
  5. OPTIONAL: Som FALLBACK, vil nettleseren skjule teksten, deretter overgang til FALLBACK font inntil den valgte skrifttypen er tilgjengelig til bruk. Denne verdien tillater også at nettleseren kan avgjøre om den egendefinerte skrifttypen skal brukes i det hele tatt, noe som utmåles av brukerens tilkoblingshastighet. Tregere tilkoblinger er mindre tilbøyelige til å motta den egendefinerte skrifttypen.

 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic Print