YaBB - Yet another Bulletin Board

Welcome, Guest. Please Login or Register

  Home English Norsk HelpLoginRegisterSearch  
 
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
WCAG 2.0 er nå også ISO/IEC 40500 (Read 253867 times)
Reply #4 - 08/24/18 at 05:36:13  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 291
*****
Loven om universell utforming i Norge ble oppdatert 1. januar 2018


ISO/IEC 40500:2012 og universell utforming øker tilgjengeligheten for brukerne på Internett. I Norge er universell utforming av IKT-løsninger et lovkrav (§ 18. Særlig om universell utforming av IKT i likestillings- og diskrimineringsloven). Nettsider rettet mot allmennheten må oppfylle minimum 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0 og ISO/IEC 40500, som tilsvarer retningslinjer på nivå A og AA. Ikke universelt utformede IKT-systemer eller bygninger kan ikke kompenseres av vakkert design eller arkitektur. Bildet nedenfor er et eksempel på en inngangsdel på et eksisterende hus som ikke er universelt utformet. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) håndhever loven, men behandler ikke klager om diskriminering. Enkeltpersoner som tror at de ikke kan bruke en ikke universelt utformet IKT-løsning, kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).


Videre lesning
 
 
IP Logged
 
Reply #3 - 07/20/17 at 01:21:58  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 291
*****
Manglende suksesskriterium 1.4.8 på grunn av blokkjustert tekst


Suksesskriteriumet 1.4.8 i WCAG 2.0 og ISO/IEC 40500 hjelper brukerne med kognitive brukere med kognitive funksjonshemminger til å lese tekst bedre. Innhold som er blokkjustert oppfyller ikke suksesskriteriet 1.4.8. Årsaken er at personer med visse kognitive funksjonshemminger har problemer med å lese tekst som er tilpasset både venstre og høyre margin. Blokkjustert tekst har ujevn avstand mellom ord, noe som gjør lesing vanskelig, i noen tilfeller umulig (W3C, 2016). Nedenfor er det to eksempelkoder: En som validerer og en som ikke gjør det:


Code (HTML):
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
<title>Cicero</title>
<style>
p#eksempel-1 {
	text-align:justify;
}
p#eksempel-2 {
	text-align:left;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Cicero</h1>

<!-- Dette eksempelet validerer ikke-->
<p id="eksempel-1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. [...]</p>

<!-- Dette eksempelet validerer -->
<p id="eksempel-2">Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  [...]</p>

</body>
</html>
 Kilder

W3C (2016). F88: Failure of Success Criterion 1.4.8 due to using text that is justified (aligned to both the left and the right margins). [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F88.html. [Tilgang 19. juli 2017].

W3C (2016). Understanding Success Criterion 1.4.8. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-visual-presenta.... [Tilgang 19. juli 2017].
 
 
IP Logged
 
Reply #2 - 07/20/17 at 01:07:26  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 291
*****
Universell utforming i Norge


ISO/IEC 40500:2012 og universell utforming øker tilgjengeligheten for funksjonshemmede på nettet. Dette gjør nettsider tilgjengelig slik at alle kan delta. I Norge er universell utforming av IKT-løsninger et lovkrav (§ 14. i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Nettsider rettet mot allmennheten må oppfylle minimum 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0, som tilsvarer retningslinjer på nivå A og AA med enkelte unntak. Det er Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) som håndhever loven.


Videre lesning
 
 
IP Logged
 
Reply #1 - 06/26/14 at 02:31:18  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 291
*****
Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0
W3C-anbefaling fra 11. desember 2008


Normalt når man programmerer etter WCAG 2.0 retningslinjene, brukes gjerne verktøy for dette. Men det kan være interessant å lese retningslinjene trinn for trinn også. Retningslinjene inneholder anbefalinger for hvordan webinnhold kan gjøres mer tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Eksempler på dette er blinde brukere, svaksynte, døve og hørselshemmede, samt personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, nedsatt motorikk, talevansker, lysfølsomhet, og kombinasjoner av disse. Hvis WCAG 2.0 retningslinjene følges, vil det gjøre webinnhold mer brukbare for brukere generelt. For de nysgjerrige som har lyst til å lese WCAG 2.0 retningslinjene for webinnhold, så er det bare å følge lenken under. Heldigvis er den nå også blitt autorisert oversatt til norsk.


Kilde
Ben Caldwell, Michael Cooper, Loretta Guarino Reid, and Gregg Vanderheiden (2008-12-11). Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. [ONLINE] Tilgjengelig: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/. [Tilgang 2014-06-26].
« Last Edit: 06/26/14 at 03:31:59 by Administrator »  

WCAG-Logos.png (3 KB | 597 )
WCAG-Logos.png
 
IP Logged
 
06/08/14 at 04:10:55  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 291
*****
WCAG 2.0 er nå også ISO/IEC 40500


Nå er Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) blitt en ISO International Standard: ISO/IEC 40500:2012. Standarden er nøyaktig den samme som den originale WCAG 2.0-standarden fra W3C Web Accessibility Initiative (WAI). WAI er et forsøk på å forbedre web for brukere med nedsatt funksjonsevne. På grunn av at webbrukere med nedsatt funksjonsevne ofte krever ikke-standardiserte enheter og nettlesere, så har WAI fordeler også innenfor mobilenheter og smarttelefoner. Så hvis du allerede er en webutvikler innenfor WCAG 2.0, så kan du nå si at du også jobber med ISO-standarden ISO/IEC 40500.


Videre lesning

Om WCAG 2.0
« Last Edit: 07/20/17 at 01:07:55 by Administrator »  

 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print