YaBB - Yet another Bulletin Board

Welcome, Guest. Please Login or Register

  Home English Norsk HelpLoginRegisterSearch  
 
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic Print
HTML5 - Hypertext Markup Language (Read 160106 times)
Reply #30 - 06/24/18 at 21:34:27  

Administrator   Offline
YaBB Administrator
Welcome to My Bulletin
Board
Oslo

Gender: male
Posts: 287
*****
.htaccess


Apache .htaccess er en konfigurasjonsfil som tilpasser innstillingene til webserverne. Filen får virkning umiddelbart i alle filene og undermappene i mappen den legges i, og er grei å bruke når du ikke har tilgang til konfigurasjonsfilen i hoved-serveren. Et eksempel på en .htaccess-fil er å omdirigere fra www til ikke-www og vice cersa, samt fra http til HTTPS:

Code:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
 Eksempelet er hentet fra Simone's Blog (Carletti, 2016). Den første linjen starter Apaches «runtime rewriting engine». De to neste linjene er betingelsene for omadresseringen. Den første betingelsen avgjør om forespørselen bruker en ikke-HTTPS URL, den andre avgjør om forespørselen bruker www-nettadresse. Den fjerde linjen unngår å henvise vertsnavnet direkte i nettadressen. «RewriteRule» er hjertet av omadresseringen, og forteller Apache å omdirigere enhver forespørsel til ny nettadresse. Flagget «L» slutter å behandle andre regler, og omdirigerer umiddelbart. «NE» ber Apache om ikke å unnslippe spesialtegn. «R = 301» bruker HTTP-statuskode 301. Ønsker man å omdirigere ikke-www til www skriver man om linje tre og fem:

Code:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
 
Kilder
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic Print