Diskusjon:Hypermedier og hypertekst-pionerene

Aktive diskusjoner

Connecto ergo sum

Dette web-prosjektet er hentet fra kurset HUMIT1730MN Hypermedier i 2006. Prosjektet fokuserte på aspekter som digitale medier og hypermedier blir forbundet med. Det vil si ikke-lineære informasjonsbegreper som multimedier, interaktive medier, hypertekst og hypermedier. Prosjektet tok opp pionérene Vannevar Bush, Ted Nelson, Douglas C. Engelbart, Bill Atkinson, og Tim Berners-Lee. Husk at forumtråder også kan etableres på Forumet

 

Tilbake til siden «Hypermedier og hypertekst-pionerene».