HTML5 portal

Fra LiavaagWiki
Hopp til: navigasjon, søk


Med HTML5 blir verden enklere!

Denne HTML5 portalen på LiavaagWiki er en generell oversikt på det nye markeringsspråket på internett. De fleste hypertekstdokumentene på Liavaag.org bruker XHTML 1.1 (Extensible HyperText Markup Language). XHTML er et markeringsspråk som følger XML (Extensible Markup Language) standarden, mens HTML 4.01 bruker SGML (Standard General Markup Language). Fordelen med XHTML er et mer fleksibelt markeringsspråk med strengere syntaksregler enn HTML. XHTML kan dermed brukes på alt fra desktopper til mobile applikasjoner. HTML5 endrer dette! Derfor er prosjektet med å konvertere til enklere syntaks og HTML5 begynt. Dette betyr enda mer dynamisk innhold, bedre multimedia og interaksjonsmuligheter. På Liavaag.org blir alle de hypertekstdokumentene som ikke validerer (XHTML 1.1, CSS3, og WCAG 2.0 trippel A) konvertert først.


HTML5 - Oppfølgeren til HTML 4.01 og XHTML 1.1

HTML5 er det nye markeringsspråket for å strukturere og presentere innhold i World Wide Web. Som navnet antyder er dette femte generasjon av HTML, som første gang ble opprettet i 1990. HTML ble første gang standardisert i 1997, da som HTML4, av World Wide Web Consortium (W3C). Målet med HTML har hele tiden vært å støtte de nyeste multimediene, som både enkelt skal leses av brukerne, men samtidig også av datamaskiner, nettlesere, og gadgets generelt. HTML5 skal videreføre dette og erstatter HTML4, HTML 4.01, XHTML 1.1, samt Document Object Model (DOM).


Ikke bare viderefører HTML5 funksjonene i de tidligere standardene, men den er også multiplattformvennlig. I det ligger det at i HTML5 er det blitt tatt hensyn til at innhold enklere skal kjøre på alt fra desktopper med stasjonær strømforsyning, til batteridrevne enheter som lapptopper, nettbrett og smarttelefoner. Det er lagt opp til nye elementer (se under), MathML for matematiske formler, samt integrering av av Scalable Vector Graphics (SVG), som erstatter bruken av <object> elementene. Disse funksjonene er utviklet for å gjøre det enkelt å inkludere og håndtere multimedia og grafisk innhold på nettet uten å måtte ty til proprietære programtillegg. Andre elementer er ment å berike det semantiske innholdet i hypertekstdokumenter. Slike elementer er <article>, <header>, <footer>, <aside>, og <nav>.


Nye HTML5 elementer

Tabell 1.0 – Nye elementer i HTML 5
Elementer Beskrivelse (engelsk)
<article> Article
<aside> Content aside from the page content
<audio> Sound content
<canvas> Graphics
<command> Command button
<datalist> Dropdown list
<details> Details of an element
<dialog> Dialog
<embed> Interactive content or plugin
<figcaption> Caption of a figure element
<figure> Group of media content and their caption
<footer> Footer (section or page)
<header> Header (section or page)
<hgroup> Information about a section in a document
<keygen> Generated key in a form
<mark> Marked text
<meter> Measurement within a predefined range
<nav> Navigation links
<output> Output types
<progress> Progress of a task of any kind
<rp> Ruby annotations (browsers not supporting ruby element)
<rt> Explanation to ruby annotation
<ruby> Ruby annotations
<section> Defines a section
<source> Media resources
<summary> Defines the header of a "detail" element
<time> Date and time
<video> Video
Possible line-break


HTML5 merker (Badge Gallery)

Her er de offisielle W3C HTML5 merkene!


Forklaring: Logoene under brukes der dokumenttypen er HTML5, det vil si at <!DOCTYPE html> er deklarert øverst i hyperteksdokumentet. Hvis du validerer dokumentet etter de såkalte teknologiklassene kan du bruke teknologimerkene til høyre.
<span title="HTML5 Red Badge"

3D, Graphics, Effects

<span title="HTML5 3D, Graphics and Effects"

Connectivity

<span title="HTML5 Connectivity"

CSS3 Styling

<span title="HTML5 CSS3 Styling"

Device Access

<span title="HTML5 Device Access"

HTML5 Semantics

<span title="HTML5 Semantics"

Multimedia

<span title="HTML5 Multimedia"

Offline & Storage

<span title="HTML5 Offline & Storage"

Performance & Integration

<span title="HTML5 Performance & Integration"


Flere HTML5 portaler


Lenker til webverktøy på Liavaag.org

HTML5 forum


Webverktøy for UTF-8 og kode/dekoding


Verktøy for validering (engelsk)

HTML5 forums


Web tools for UTF-8 coding and code/decoding


Verktøy for validering (engelsk)


Eksterne lenker

Liavaag.org