Politikk

Innhold

Valget 2009

Tabell 1.0 - Valgresultat med endringer
Partiene Valgresultatene for 2009 Endring i oppslutning fra 2005
Arbeiderpartiet 35,4 % +2,7 %
Fremskrittspartiet 22,9 % +0,9 %
Høyre 17,2 % +3,1 %
Kristelig Folkeparti 5,5 % -1,2 %
Rødt 1,3 % +0,1 %
Senterpartiet 6,2 % -0,3 %
Sosialistisk Venstreparti 6,2 % -2,6 %
Venstre 3,9 % -2,0 %
Andre 1,3 % -0,4 %


Sosiale medier i politikken

I forbindelse med valget 2009 er det interessant å se hvordan de forskjellige partiene gjennomførte valget på web. Teorien er at hvorledes hvert parti bruker Cloud Computing er medvirkende årsaker til valgskred eller valgnederlag.


Partienes porteføljer