WCAG 2.0 – ISO/IEC 40500

Fra LiavaagWiki
Hopp til: navigasjon, søk

Litt om WCAG 2.0, ISO/IEC 40500 og universell utforming

Web Accessibility Initiative (WAI) har som formål å forbedre tilgjengeligheten av innhold på nettsider for brukere med nedsatt funksjonsevne. WAI-programmerere brukte i starten W3C standarden WCAG 1.0, men senere har de aller fleste gått over til WCAG 2.0, som senere ble ISO-standardisert. ISO standarden ISO/IEC 40500:2012 er faktisk nøyaktig den samme som den originale WCAG 2.0-standarden. I Norge skal eksisterende IKT-løsninger være universelt utformet senest 1. januar 2021. Faktisk er universell utforming av IKT-løsninger et lovkrav for både offentlig og privat sektor. I § 14. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven står det at «nye IKT-løsninger skal være universelt utformet». Fra og med 1. juli 2014 skal alle nye IKT løsninger rettet mot allmennheten være universelt utformet. Alle nettsider, selvbetjeningsautomater, og nettbutikker skal kunne brukes av alle. Kravene om universell utforming bygger på anerkjente internasjonale standarder. For eksempel nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0.


Kritikk på merkostnadene ved universell utforming

Kritikere mener universell utforming av IKT vil gi merkostnader. Det foreligger litt forskjellige estimater på hvor mye ekstrakostnadene vil bli. Aftenposten skrev i en artikkel i april 2014 at «beregninger som Standard Norge har gjort for Difi, viser at landets virksomheter må ut med tilsammen 460 millioner kroner for å endre nettsidene sine» (Aldridge, 2014). Selv om Standard Norge mener universell utforming utgjør en viss merkostnad, finnes det mer kritiske estimater. Digifix og Mediebruket anslår merkostnader på henholdsvis 30–50 prosent og 25-30 prosent hvis nettsidene skal være universelt utformet (Aldridge, 2014). Ekstrakostnadene ved universell utforming blir av regjeringen.no estimert til 0,5 til 3 prosent av de totale anskaffelseskostnadene for nye IKT-løsninger (Regjeringen.no, 2014). Dette avhenger litt av hvor omfattende nettsidene blir.


Tilsynet for universell utforming av IKT

I Norge er det opprettet et eget tilsyn for universell utforming av IKT som kan pålegge virksomheter å rette opp i feil på nettsidene sine. Tilsyn for universell utforming av IKT er en del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Ansvaret for å håndheve forskrift om universell utforming av IKT-løsninger er knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Bakgrunnen for lovgivningen er at det i Norge er «om lag 1000 innbyggere som er blinde, 180 000 svaksynte og 400 000 hørselshemmede» (Regjeringen.no, 2014). Universell utforming av IKT skal bidra til alle skal kunne delta på lik linje i samfunnet. Dessuten kommer universell utforming alle brukere til gode fordi det er mer brukervennlige løsninger.


Kilder


Videre lesning om WCAG 2.0