Historien fra Pong til MMORPG

Dataspillets utrolige historie

Videospill, også kalt dataspill, er elektroniske spill og andre interaktive opplevelser ved å bruke en skjerm og eletroniske spillkontroller. Siden 1980-årene har videospill stadig blitt en viktig del av underholdningsindustrien.

Grafisk brukergrensesnitt forbindes aller helst med Douglas Engelbart, som på 1960 tallet utviklet GUI, datamusen og hypertekst. Men grafisk brukergrensesnitt blir av mange også assosiert med TV-spillets historie, som startet allerede i 1951. Da fikk den 29 år gamle TV ingeniøren Ralph Baer i oppdrag å designe markedets beste TV-system. Designe fjernsyn var en enkel oppgave for Baer, så han ønsket derfor å legge til et konsept som hans sjef ikke forstod noe av: Å spille spill på TV-systemet. Baer gjenopptok dette arbeidet i 1966 og utviklet det som skulle bli det første PONG. Dette ble produsert av det amerikanske Magnavox (kjøpt opp av Philips i 1974) under navnet Odyssey 2000. Philips lanserte senere (1978-1986) VIDEOPAC systemet med en Intel 8048 CPU på 1,78 MHz. Mest kjent var spillet KC Munchkin som mange brukere anså som betydelig bedre enn datidens konkurrerende Ataris Pac-Man. Commodore 64 som benyttet en CPU på 1 MHz og en RAM brikke på 64Kb, ble introdusert i 1982. Systemet ga oppløsning på 320 X 200 punkter og 16 farger. Trolig ble det solgt over 17 millioner av denne typen.

EDSAC Simulator Tic-Tac-Toe

Også i England ble det utviklet tv-spill. I 1952 lagde A.S. Douglas på Universitetet i Cambridge et Tic-Tac-Toe spill. Dette ble kjørt på en EDSAC vakum rør komputer. Bildet under viser at skjermen var ordnet i en matrise på 35 horisontale og 16 vertikale prikker, eller 35 x 16 pixler. Da Sputnik ble skutt opp 4. oktober 1957, ga dette store følger det påfølgende året for utviklingen av datamaskiner og internett. 1958 var nemlig året da det sivile NASA og det militære ARPA ble etablert. ARPA er nok mest kjent for ARPANET, forløperen til internett, og dennes protokoller og domener. Det samme året (1958) utviklet Willy Higginbotham spillet tennis for to på Brookhaven National Laboratories. Han brukte en analog Donner computer som var koblet til et oscilloskop, som er gode på å vise grafer. Computeren endret voltverdiene ved å bruke operasjonsforsterkere, populært kalt op-amps. Disse plottet x og y punktene i grafen, som ble vist på oscilloskopet. Dette tegnet en ball om og om igjen slik at det så ut som at den fløt over skjermen, akkurat som en filmsekvens. Da ballen kom til ytterkanten i grafen, koblet et relé inn og reverserte strømmen til en annen op-amp. Slik spratt (bounced) ballen tilbake. For å skape realisme i spillet ble det brukt reléer, potensiometre, spoler, kondensatorer og op-amps til å endre voltvediene. Som et eksempel på tennisspillet, hadde op-ampsene lavere volt da ballen traff nettet, enn på sidene av skjermen. Dette medfører at ballen fjærer mindre fra nettet enn fra sidene på tennisbanen, og spillet ble med dette mer realistisk.

Den største utviklingen kom med arkadespillene på 1980 tallet. Dette av at mens de første PONG var basert på billige kretsløsninger, tok systemet av da General Instruments kom med en lavpris integrert krets som kun trengte et fåtall komponenter. Lyd, bedre styring av spillet, bedret grafikk og opptelling av poeng ble innført med arkadespillene. Man omtaler oftest dette som dataspill, og med disse kom også nye sjangere til, som adventure, strategi, første og tredjeperson skytespill, bare for å nevne noen. Med CD-i ble det grafiske virkelig foredlet, og etablerte forspranget til 1990 tallets spillkonsoller. I dag er det spillkonsoller som Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, og Sony PlayStation 3 samt PS4 (lansert 2013), som er utbredt i dataspillmarkedet.

Maze War sies å være det første MMORPG, og var tilgjengelig på ARPANET i 1973. Selv om PLATO systemet var operativt allerede i 1968 (med oransje plasmaskjermer og laser som muliggjorde interaksjon på skjermen) kom ikke de første MMORPG før 1974 med Spasim, som støttet 32 samtidige spillere, samt Moria og Avatar. På 1980 tallet ble MMORPG kommersialisert, men spillene var både dyre og det trengtes knowhow for å håndtere dem. I 1991 kom det grafiske Neverwinter Nights fra AOL, og i 1992 kom Legends of Future Past fra CompuServe. Norge bidro sterkt med andre generasjon MMORPG, da Funcom lanserte Anarchy Online i 2001. Utviklingen i dag går fra dataspill til digitale medier, og retter seg mot servere koblet til internett. MMO og den populære sjangeren MMORPG trenger betydelig prosessorkraft og båndbredde for å fungere. Spillene har gått over til fullverdige nettsamfunn, der folk kan leve et Second Life i kyberrommet. For å rekapitulere så kunne 2 spille PONG i 1972 samtidig uten lyd - mens i dag kan opptil flere millioner spille samtidig i MMO nettsamfunn med støtte for Dolby Digital lyd. Det er utvikling det!

Kilder

Philips ES-2201

Eksterne linker