HTML5 portal

Fra LiavaagWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Med HTML5 blir verden enklere!

I oktober 2014 offentliggjorde World Wide Web Consortium (W3C) HTML5, som skulle forbedre hypertekst med bedre støtte for seneste multimedia, samtidig som det skulle være enkelt å forstå for både bruker og maskin. HTML5 skulle være leselig for mennesker, men samtidig forståelig for computere, nettlesere osv. HTML5 er det nye markeringsspråket for å strukturere og presentere innhold i World Wide Web. Som navnet antyder er dette femte generasjon av HTML, som første gang ble opprettet i 1990. HTML ble første gang standardisert i 1997 som HTML4 av W3C. Målet med HTML har hele tiden vært å støtte de nyeste multimediene, som både enkelt skal leses av brukerne, men samtidig også av datamaskiner, nettlesere, og gadgets generelt. HTML5 skal videreføre dette og erstatter HTML4, HTML 4.01, XHTML 1.1, samt Document Object Model (DOM). XHTML var et markeringsspråk som fulgte XML (Extensible Markup Language) standarden, mens HTML 4.01 brukte SGML (Standard General Markup Language). XHTML var et mer fleksibelt markeringsspråk med strengere syntaksregler enn HTML. XHTML kunne brukes på alt fra desktopper til mobile applikasjoner. HTML5 viderefører dette, men med en enklere syntaks. Dette betyr enda mer dynamisk innhold, bedre multimedia, og interaksjon.

Ikke bare viderefører HTML5 funksjonene i de tidligere standardene, men den er også multiplattformvennlig. I det ligger det at i HTML5 er det blitt tatt hensyn til at innhold enklere skal kjøre på alt fra desktopper med stasjonær strømforsyning, til batteridrevne enheter som lapptopper, nettbrett og smarttelefoner. Det er lagt opp til nye elementer (se under), MathML for matematiske formler, samt integrering av av Scalable Vector Graphics (SVG), som erstatter bruken av <object> elementene. Disse funksjonene er utviklet for å gjøre det enkelt å inkludere og håndtere multimedia og grafisk innhold på nettet uten å måtte ty til proprietære programtillegg. Andre elementer er ment å berike det semantiske innholdet i hypertekstdokumenter (se Hypermedier og hypertekst-pionerene). Slike semantiske elementer er <header>, <footer>, <article>, <aside>, og <nav> (se Holy Grail Webdesign). Under er en liste over semantiske elementer i HTML5.

Semantiske HTML5 elementer

Tabell 1.0 – Nye elementer i HTML 5
Elementer Beskrivelse (engelsk)
<article>
Article
<aside>
Content aside from the page content
<audio>
Sound content
<bdi>
Isolates a part of text
<canvas>
Graphics
<command>
Command button
<datalist>
Dropdown list
<details>
Details of an element
<dialog>
Dialog
<embed>
Interactive content or plugin
<figcaption>
Caption of a figure element
<figure>
Group of media content and their caption
<footer>
Footer (section or page)
<header>
Header (section or page)
<hgroup>
Information about a section in a document
<keygen>
Generated key in a form
<main>
Main content of a document
<mark>
Marked text
<menuitem>
Menu item (popup menu)
<meter>
Measurement within a predefined range
<nav>
Navigation links
<output>
Output types
<progress>
Progress of a task of any kind
<rp>
Ruby annotations (browsers not supporting ruby element)
<rt>
Explanation to ruby annotation
<ruby>
Ruby annotations
<section>
Defines a section
<source>
Media resources
<summary>
Defines the header of a "detail" element
<time>
Date and time
<video>
Video
<wbr>
Possible line-break

HTML5 merker (Badge Gallery)

Her er de offisielle W3C HTML5 merkene!

Forklaring: Logoene under brukes der dokumenttypen er HTML5, det vil si at <!DOCTYPE html> er deklarert øverst i hyperteksdokumentet. Hvis du validerer dokumentet etter de såkalte teknologiklassene kan du bruke teknologimerkene til høyre.


<span title="HTML5 Red Badge"

3D, Graphics, Effects

<span title="HTML5 3D, Graphics and Effects"

Connectivity

<span title="HTML5 Connectivity"

CSS3 Styling

<span title="HTML5 CSS3 Styling"

Device Access

<span title="HTML5 Device Access"

HTML5 Semantics

<span title="HTML5 Semantics"

Multimedia

<span title="HTML5 Multimedia"

Offline & Storage

<span title="HTML5 Offline & Storage"

Performance & Integration

<span title="HTML5 Performance & Integration"

Webverktøy og flere HTML5 portaler

Eksterne lenker

Liavaag.org