HTML5 entiteter

Fra LiavaagWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksenttegn og ligaturer i HTML og JavaScript

I Norge bruker vi det dansk-norske alfabetet som består av 29 bokstaver. Alfabetet bygger på det latinske alfabetet, men tillegg til har alfabetet bokstavene Æ, Ø, og Å. I HTML (og XHTML) benyttes kodestandarden ISO 8859-1 og Unicode. Det vil si frem til nå. I HTML5 benyttes nemlig kodestandarden UTF-8. Dette krever litt ekstra oppmerksomhet på aksenttegn, samt ligaturene Æ, Ø, og Å!

På norsk har vi to aksenttegn: Tegnet over E som i René, og grav aksent som i òg. Ligatur er et skrifttegn som sammenskriver to eller flere tegn. Eksempler på dette er bokstaven Æ, Ø, og Å, som er sammensetninger av henholdsvis AE, OE, og AA. Disse bokstavene må kodes i HTML5, da standard tegnsetting her er UTF-8. Dette går forholdsvis greit. Hva som imidlertid er nytt, er at Java og API og lignende også krever koding for aksenttegn og ligaturer. Under følger en liten oversiktsliste på hva man kan prøve seg frem med. I API fungerer nok hexakodene best, ellers er det stort sett fritt frem. Hvis du ikke finner ønsket tegn, kan du opprette en ved å kombinere aksenter. Det finnes over hundre kombinasjoner av aksenter som spenner over Unicode (se Unicode Converter) fra \u0300 til \u036F. Ikke alle kombinasjonene støttes, og resultatene vil variere fra nettleser til nettleser.

Tabell 1.0 – Aksenttegn og ligaturer
Bokstav Hexakode Numerisk HTML Escape URI Beskrivelse alfa/beta
À \xC0 À À %C0 %C3%80 Latinsk A med grav aksent
Á \xC1 Á Á %C1 %C3%81 Latinsk A med apostrofe
 \xC2   %C2 %C3%82 Latinsk A med cirkumfleks
à \xC3 à à %C3 %C3%83 Latinsk A med tilde
Ä \xC4 Ä Ä %C4 %C3%84 Latinsk A med trema
Å \xC5 Å Å %C5 %C3%85 Latinsk A med ring
Æ \xC6 Æ Æ %C6 %C3%86 Latinsk ligatur av AE
Ç \xC7 Ç Ç %C7 %C3%87 Latinsk C med cedille
È \xC8 È È %C8 %C3%88 Latinsk E med grav
É \xC9 É É %C9 %C3%89 Latinsk E apostrofe
Ê \xCA Ê Ê %CA %C3%8A Latinsk E med cirkumfleks
Ë \xCB Ë Ë %CB %C3%8B Latinsk E med trema
Ì \xCC Ì Ì %CC %C3%8C Latinsk I med grav
Í \xCD Í Í %CD %C3%8D Latinsk I med apostrofe
Î \xCE Î Î %CE %C3%8E Latinsk I med cirkumfleks
Ï \xCF Ï Ï %CF %C3%8F Latinsk I med trema
Ð \xD0 Ð Ð %D0 %C3%90 Latinsk ligatur av ETH
Ñ \xD1 Ñ Ñ %D1 %C3%91 Latinsk N med tilde
Ò \xD2 Ò Ò %D2 %C3%92 Latinsk O med grav
Ó \xD3 Ó Ó %D3 %C3%93 Latinsk O med apostrofe
Ô \xD4 Ô Ô %D4 %C3%94 Latinsk O med cirkumfleks
Õ \xD5 Õ Õ %D5 %C3%95 Latinsk O med tilde
Ö \xD6 Ö Ö %D6 %C3%96 Latinsk O med trema
Ø \xD8 Ø Ø %D8 %C3%98 Latinsk ligatur av OE
Ù \xD9 Ù Ù %D9 %C3%99 Latinsk U med grav
Ú \xDA Ú Ú %DA %C3%9A Latinsk U med apostrofe
Û \xDB Û Û %DB %C3%9B Latinsk U med cirkumfleks
Ü \xDC Ü Ü %DC %C3%9C Latinsk U med trema
Ý \xDD Ý Ý %DD %C3%9D Latinsk Y med apostrofe
Þ \xDE Þ Þ %DE %C3%9E Latinsk thorn
ß \xDF ß ß %DF %C3%9F Latinsk skarp s = ess-zed
à \xE0 à à %E0 %C3%A0 Latinsk a med grav
á \xE1 á á %E1 %C3%A1 Latinsk a med apostrofe
â \xE2 â â %E2 %C3%A2 Latinsk a med cirkumfleks
ã \xE3 ã ã %E3 %C3%A3 Latinsk a med tilde
ä \xE4 ä ä %E4 %C3%A4 Latinsk a med trema
å \xE5 å å %E5 %C3%A5 Latinsk a med ring above
æ \xE6 æ æ %E6 %C3%A6 Latinsk ligatur ae
ç \xE7 ç ç %E7 %C3%A7 Latinsk c med cedilla
è \xE8 è è %E8 %C3%A8 Latinsk e med grav
é \xE9 é é %E9 %C3%A9 Latinsk e med acute
ê \xEA ê ê %EA %C3%AA Latinsk e med cirkumfleks
ë \xEB ë ë %EB %C3%AB Latinsk e med trema
ì \xEC ì ì %EC %C3%AC Latinsk i med grav
í \xED í í %ED %C3%AD Latinsk i med apostrofe
î \xEE î î %EE %C3%AE Latinsk i med cirkumfleks
ï \xEF ï ï %EF %C3%AF Latinsk i med trema
ð \xF0 ð ð %F0 %C3%B0 Latinsk ligatur av eth
ñ \xF1 ñ ñ %F1 %C3%B1 Latinsk n med tilde
ò \xF2 ò ò %F2 %C3%B2 Latinsk o med grav
ó \xF3 ó ó %F3 %C3%B3 Latinsk o med apostrofe
ô \xF4 ô ô %F4 %C3%B4 Latinsk o med cirkumfleks
õ \xF5 õ õ %F5 %C3%B5 Latinsk o med tilde
ö \xF6 ö ö %F6 %C3%B6 Latinsk o med trema
ø \xF8 ø ø %F8 %C3%B8 Latinsk ligatur av oe
ù \xF9 ù ù %F9 %C3%B9 Latinsk u med grav
ú \xFA ú ú %FA %C3%BA Latinsk u med apostrofe
û \xFB û û %FB %C3%BB Latinsk u med cirkumfleks
ü \xFC ü ü %FC %C3%BC Latinsk u med trema
ý \xFD ý ý %FD %C3%BD Latinsk y med apostrofe
þ \xFE þ þ %FE %C3%BE Latinsk thorn
ÿ \xFF ÿ ÿ %FF %C3%BF Latinsk y med trema
Π\u0152 ΠΠ%u0152 %C5%92 Latinsk ligatur av OE
œ \u0153 œ œ %u0153 %C5%93 Latinsk ligatur av oe
Š \u0160 Š Š %u0160 %C5%A0 Latinsk S med hake
š \u0161 š š %u0161 %C5%A1 Latinsk s med hake
Ÿ \u0178 Ÿ Ÿ %u0178 %C5%B8 Latinsk Y med trema
ƒ \u0192 ƒ ƒ %u0192 %C6%92 Latinsk f med krok

Noen Web eksempler med bokstaven Ø

API

document.createTextNode("\xD8");
document.createTextNode("Ø");
document.createTextNode("Ø");
document.createTextNode("%D8");
document.createTextNode("%C3%98");

JavaScript

document.write("\xD8");
document.write("Ø");
document.write("Ø");
document.write("%D8");
document.write("%C3%98");

Ångstrøm header i HTML5


<h1>\xC5ngstr\xF8m</h1>
<h1>&#197;ngstr&#248;m</h1>
<h1>&Aring;ngstr&oslash;m</h1>
<h1>%C5ngstr%F8m</h1>
<h1>%C3%85ngstr%C3%B8m</h1>

Se også

HTML portaler

Liavaag.org