Cloud Computing

Fra LiavaagWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Cloud Computing er et begrep som dekker levering av software, service og tjenesteytelser via internett. Konseptet inneholder generelt sett følgende kombinasjoner:

  • Infrastructure as a service (IaaS)
  • Platform as a service (PaaS)
  • Software as a service (SaaS)
  • Andre teknologier som baserer seg på internett for å tilfredsstille brukernes computerbehov. Cloud Computing servicer tilbyr gjerne felles business applikasjoner online som blir lest på en nettleser, mens data og programvaren er lagret på en server.

En fordel med slike løsninger er at brukeren slipper å utvikle egne it løsninger. En annen fordel er mekanismer som gjør at det gis enklere aksess til data, uavhengig av teknologi. Sosiale mekanismer kan gjøre at mobile applikasjoner kan kommunisere med sosiale nettsteder og nettsamfunn, og disse kan igjen kommunisere med hverandre. Dette gjelder også andre mekanismer som antivirus lagt på serverne fremfor hver enkelt brukers personlige datamaskin. En naturlig utvikling med tanke på at mobile nettverk mer og mer tar over for PC.

Termen cloud (sky) blir anvendt som en metafor for internett og hvordan dette fungerer i en abstrakt kompleks infrastruktur. Tjenesteorientert arkitektur, virtualisering og virtuelle rom (Cyberspace) er bare noen eksempler på abstrakte og komplekse infrastrukturer.

Nettsamfunn som kan kommunisere med hverandre

Bunnefjorden sett fra Malmøya

Liavaag.org