Liavaag.org

Skipperborgerbrev

Ålesunds politikammer 1937

Kopi av Skipperborgerbrev for Lauritz Ludvig Martin Liavaag

Skipperborgerbrev - 1937, 3 juli fremstod på Ålesunds politikammer Lauritz Ludvig Martin Liavaags født den 28-9-1892 og begjærte sig meddelt skipperborgerskap, idet han foreviste skippercertifikat av 1. august 1936.

Back to top