Brannfjell ved Ekebergsletta ligger ca. 205 moh. 19. juli 2023 måtte jeg ta bilde av disse nydelige endene ved tjernet Svarta i Brannfjellskogen.

Tjernet Svarta i Brannfjellskogen
Bilde fra tjernet Svarta i Brannfjellskogen på Brannfjell 19. juli 2023. Foto: Morten René L.S.
Andefamilie ved Svarta på Brannfjell
Bilde av hele andefamilien ved tjernet Svarta på Brannfjell 19. juli 2023. Foto: Morten René L.S.
Ender ved tjernet Svarta på Brannfjell
Bilde av nydelige ender ved tjernet Svarta på Brannfjell 19. juli 2023. Foto: Morten René L.S.
Ender ved tjernet Svarta i Brannfjellskogen
Bilde av nydelige ender på grillplassen ved tjernet Svarta i Brannfjellskogen 19. juli 2023. Foto: Morten René L.S.
Masta på Brannfjell
Bilde av den kjente masta på Brannfjell 19. juli 2023. Masten erstattet to tidligere radiomaster, og er ca. 95 meter høy. Foto: Morten René L.S.
Ekebergsletta
Bilde av Ekebergsletta, sett fra Brannfjell, 19. juli 2023. Foto: Morten René L.S.