Liavaag.org

Om WCAG 2.1

WCAG 2.1 og ISO/IEC 40500

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) er også en ISO internasjonal standard: ISO/IEC 40500:2012. ISO/IEC 40500 er nøyaktig den samme som den originale WCAG 2.1-standarden fra W3C sitt Web Accessibility Initiative (WAI). WCAG 2.1 ble første gang utgitt i 2008, og er nå vedtatt og referert til av mange organisasjoner og regjeringer. Det at den nå er en ISO standard medfører at de landene som bruker ISO-tekniske standarder kan vedta WCAG 2.1 ved å referere til ISO/IEC 40500. Hvis du allerede arbeider med WCAG 2.1, kan du nå si at du også jobber med en ISO-standard, nemlig ISO/IEC 40500 standarden.

Hva er WCAG 2.1 og hvem er det for?

Internett har blitt et viktig verktøy for hverdagsoppgaver. Det er derfor viktig at alle brukere kan få tilgang til og forstå innholdet på en nettside. W3C sitt Web Accessibility Initiative (WAI) har som formål å gjøre websider funksjonshemming-vennlig, og med ISO/IEC 40500:2012-standarden vil tilgjengeligheten øke betydelig for funksjonshemmede brukere. WCAG 2.1 forklarer hvordan webinnhold skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse retningslinjene vil bidra til et internett som er mer tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne, og vil komme alle brukere til gode. WCAG 2.1 er utviklet gjennom W3C i samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner i hele verden. Målet er å få en standard for webinnhold som oppfyller behovene til enkeltpersoner, organisasjoner og regjeringer internasjonalt. WCAG 2.1 er primært beregnet for webutviklere, webforfattere, og webdesignere o.l. Med andre ord er WCAG 2.1 en teknisk standard, og ikke en introduksjon til tilgjengelighet. WCAG 2.1 er en stabil teknisk standard med 12 retningslinjer som igjen er organisert under 4 prinsipper: Mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig, og robust. For hver av disse fire retningslinjene er det testbare suksesskriterier på tre nivåer: A, AA, og AAA.

Universell utforming i Norge

Universell utforming har som mål å gjøre nettsteder tilgjengelig for alle. I Norge er faktisk universell utforming av IKT-løsninger et lovkrav for både offentlig og privat sektor (§ 18. Særlig om universell utforming av IKT i likestillings- og diskrimineringsloven). Alle nye IKT-løsninger skal være universelt utformet. I praksis betyr dette at nye nettsider som er rettet mot allmennheten, skal bygge på anerkjente internasjonale standarder (ISO/IEC 40500), og må oppfylle minimum 35 of 61 suksesskriterier i WCAG 2.0. Offentlig sektor skal følge WCAG 2.1, noe som innebærer at det kommer 12 nye krav i tillegg til WCAG 2.0 kravene i 2023. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) håndhever loven, men behandler ikke klager om diskriminering. Enkeltpersoner som mener de ikke kan bruke en ikke universelt utformet IKT-låsning, kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

WAI er en vinn-vinn strategi

WAI, WCAG 2.1 og ISO/IEC 40500 kommer ikke bare de med nedsatte funksjonsevner til gode. Faktisk krever WCAG 2.1 kompatibilitet med både nåværende og fremtidige brukeragenter. Legg til at selv WCAG 1.0 bidrar til bedre universell utforming. Eksempler på dette er økt brukervennlighet av nettsteder ved bruk av multimodalitet, ulike læringsstiler med bruk av overflødig tekst/lyd/video, mer effektivt vedlikehold av nettsider med CSS, samt raskere søking og indeksering av innhold med støtte for bildetekst av lydfiler. Derfor gir WCAG 2.1 brukervennlige løsninger både nå og i fremtiden. Det vil gjøre nettet mer brukbart for alle. Konklusjonen er klar: Dette kommer alle brukere til gode.

International Symbol of Access

Kilder

 • ISO (2012-10-12). ISO/IEC 40500:2012 Information technology -- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.iso.org/standard/58625.html [Tilgang 4. juli 2017]
 • Maria Lazarte (2012-10-26). W3C Web content accessibility guidelines become ISO/IEC International Standard. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.iso.org/news/2012/10/Ref1670.html [Tilgang 4. juli 2017]
 • Shawn Henry (2012-10-15) WCAG 2.0 is now also ISO/IEC 40500!. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/blog/2012/10/wcag-20-is-now-also-isoiec-405/ [Tilgang 4. juli 2017]
 • Ben Caldwell, Michael Cooper, Loretta Guarino Reid, og Gregg Vanderheiden (2008-12-11). Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ [Tilgang 4. juli 2017].
 • Shawn Lawton Henry (2017-03-10) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/WAI/intro/wcag#iso [Tilgang 4. juli 2017]
 • Shawn Lawton Henry, Shadi Abou-Zahra, and Kevin White (2012-10-02). Accessibility, Usability, and Inclusion: Related Aspects of a Web for All. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/WAI/intro/usable [Tilgang 4. juli 2017]
 • Regjeringen.no (2014-05-30). Nye automater og nettsider skal være universelt utformet fra 1. juli. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digital-kompetanse-og-deltagelse/Nye-automater-og-nettsider-skal-vare-universelt-utformet-fra-1-juli/id756388/. [Tilgang 4. juli 2017].
 • Difi.no. WCAG 2.0-standarden | Universell utforming. [ONLINE] Tilgjengelig: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden. [Tilgang 4. juli 2017].
 • Judy Brewer and EOWG Participants. Online Overview of the Web Accessibility Initiative - slide "Accessibility Contributes to Universal Design (Design for All). [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.w3.org/Talks/WAI-Intro/slide8-0.html. [Tilgang 4. juli 2017].
 • Lovdata (2017-06-15). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). [ONLINE] Tilgjengelig: https://lovdata.no/NL/lov/2017-06-16-51/§18. [Tilgang 15. januar 2018].
 • Tilsynet for universell utforming av ikt. WCAG 2.1-standarden. [ONLINE] Available at: https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140. [Tilgang 24. juli 2022].

Web Accessibility Initiative