Liavaag.org

Opphavsrett

Vilkår for bruk

Alle varemerker som er nevnt her tilhører deres respektive eiere. Med mindre det er identifisert med betegnelsen "KOPIER GRATIS", er innholdet på dette nettstedet opphavsrettslig beskyttet av Liavaag.org. Liavaag.org tillater herved deg å kopiere dokumenter publisert av Liavaag.org på World Wide Web for ikke-kommersiell bruk i din organisasjon. I motsetning til denne autorisasjonen er du enig i at en kopi av disse dokumentene du lager, skal beholde alle opphavsrett og andre merknader som er inneholdt i denne.

Du må ikke kopiere eller overføre innholdet på denne nettsiden, enten elektronisk eller i andre lagringsformater som harddisker. Du må ikke endre innholdet på dette nettstedet på noen måte. Hvis du er interessert i å bruke innholdet på dette nettstedet på noen måte unntatt som beskrevet ovenfor, vennligst kontakt webmaster på Liavaag.org for informasjon om lisensiering.

Individuelle dokumenter utgitt av Liavaag.org på World Wide Web kan inneholde andre proprietære merknader og opphavsrettsinformasjon spesifikk for det enkelte dokument. Ingenting som er innlemmet heri, skal tolkes som implisitt, kontrakt eller på annen måte noen lisens eller rett under ethvert patent, varemerke eller annen eiendomsrett til Liavaag.org eller en tredjepart. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, skal ingenting som er inneholdt her, tolkes som å overføre lisens eller rett under enhver opphavsrett eller annen eiendomsrett til Liavaag.org eller en tredjepart. Vær oppmerksom på at ethvert produkt, prosess eller teknologi i dette dokumentet kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter reservert av Liavaag.org og kan ikke være lisensiert herunder.

Eksterne lenker og innhold

Vær oppmerksom på at Liavaag.org ikke kan kontrollere innholdet eller ta ansvar for sider som vedlikeholdes av eksterne leverandører eller koblede sider. Ønsker du å lære mer om hvordan vi håndterer personvern og informasjonskapsler, les vår personvernerklæring.

Opphavsrettserklæring