Mari kirke i Ytre Enebakk

Etter turen på Vamma Kreftverk, gikk turen via Ytre Enebakk, der jeg måtte ta dette bildet av trekirken Mari kirke.

Mari kirke i Ytre Enebakk
Bilde av Mari kirke i Ytre Enebakk 2. juni 2023. Foto: Morten René L.S.