Midtåsen i Sandefjord

Villa Midtås ligger på en høyde over Sandefjord. Hovedhuset og den 60 mål store tomten var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Ved inngangssiden mot nord, er parken anlagt som en engelsk landskapshage. Parken i sør er anlagt etter franske forbilder med rette plener, symmetrisk opparbeidete bed og bassenger i en akse mot Sandefjordsfjorden. Midtåsen skulpturpaviljong ligger i parken og i sørenden er det flott utsikt over Sandefjord og Sandefjordsfjorden.

Midtåsen parken ved inngangspartiet
Bilde fra Midtåsen parken 21. oktober 2022. Parken ved inngangspartiet i nord er anlagt som en engelsk landskapshage med skulpturer av Knut Steen. Foto: Morten René L.S.
Midtåsen engelsk landskapshage
Bilde fra Midtåsen parken 21. oktober 2022. Parken i nord er anlagt som en engelsk landskapshage. Foto: Morten René L.S.
Inngangspartiet til Villa Midtås med sidefløyen mot øst
Bilde fra Midtåsen 21. oktober 2022. Inngangspartiet til Villa Midtås med sidefløyen mot øst. Foto: Morten René L.S.
Inngangspartiet til Villa Midtås
Bilde fra Midtåsen 21. oktober 2022. Inngangspartiet til Villa Midtås mot nord. Foto: Morten René L.S.
Utsikt mot Sandefjord
Bilde fra Midtåsen og utsikten mot Sandefjord i sør 21. oktober 2022. Foto: Morten René L.S.
Midtåsen skulpturpaviljong
Bilde fra Midtåsen 21. oktober 2022. Midtåsen skulpturpaviljong inneholder skulpturer av Knut Steen. Foto: Morten René L.S.
Villa Midtås
Bilde fra Midtåsen 21. oktober 2022. Villa Midtås var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Foto: Morten René L.S.
Villa Midtås i Sandefjord
Bilde fra Midtåsen og Villa Midtås i Sandefjord 21. oktober 2022. Parken i sør er etter franske forbilder med rette plener, symmetrisk opparbeidete bed og bassenger. Foto: Morten René L.S.
Parken i sør er etter franske forbilder
Bilde fra Midtåsen 21. oktober 2022. Parken i sør er etter franske forbilder med rette plener, symmetrisk opparbeidete bed og bassenger i en akse mot Sandefjordsfjorden. Foto: Morten René L.S.