Østensjøvannet

Mandag 20. mai 2024 tok jeg en tur rundt Østensjøvannet i det nydelige været. Det var dermed tid for å ta noen nye bilder av innsjøen og naturreservatet med det rike utvalget av fugl og dyreliv. Turen rundt Østensjøvannet er på ca. 4,5 km.

Gangbroen til Østensjøvannets fugleobservasjonsbu
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Bildet viser gangbroen til Østensjøvannets fugleobservasjonsbu. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannets fugleobservasjonsbu
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Bildet viser Østensjøvannets fugleobservasjonsbu. Foto: Morten René L.S.
Utsikt fra Østensjøvannets fugleobservasjonsbu
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo, med utsikt fra Østensjøvannets fugleobservasjonsbu 20. mai 2024. I enden ligger Østensjø skole, deretter Oppsal og Østensjø gård til høyre. Foto: Morten René L.S.
Utsikt fra Østensjøvannets fugleobservasjonsbu mot Skullerud
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Utsikt mot Bøler og Skullerud, sett fra Østensjøvannets fugleobservasjonsbu. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet vest
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Bildet bla tatt ved Østensjøvannet vest, sett mot Manglerud. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet ved Svaneveien
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024, sett nedenfor Svaneveien. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet nedenfor Svaneveien og Grågåsveien
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024, nedenfor Svaneveien og Grågåsveien. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet ved Østensjøveien
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Turistfoto som viser vei til Svartdalsparken 4,7 km, Nøklevann 2,2 km, Skullerudstua 2,5 km og Klopptjern, som ligger på andre siden av Østensjøveien. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet mot Manglerud
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Bildet er tatt rett nedenfor Østensjøveien mot Manglerud. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet ved Bølerbekken
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Bildet er tatt ved Bølerbekken mot Ryen og Manglerud. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet mot Ryen
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024, mot Ryen. Foto: Morten René L.S.
Østensjø gård i Oslo
Bilde av Østensjø gård i Oslo 20. mai 2024. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet med Østensjøbekken bak sivet
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. I bakgrunnen er Manglerud og bak sivet ligger Østensjøbekken. Foto: Morten René L.S.
Østensjø skole ved Østensjøvannet
Bilde av Østensjø skole ved Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024. Foto: Morten René L.S.
Østensjøvannet
Bilde fra Østensjøvannet i Oslo 20. mai 2024 ved Østensjøbekken. I horisonten ligger Abildsø og høyblokka ligger på Lambertseter. Til venstre ligger Østensjø gård Foto: Morten René L.S.