Morten René sin fotoblogg

Edvard Munch sin eiendom Nedre Ramme
Bilde fra Edvard Munch sin eiendom Nedre Ramme 25. juli 2023. Foto: Morten René L.S.

“Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett så lenge det ikke kan benyttes i himmel og helvete.”

Edvard Munch