Ørje sluser vinterstid

Ørje sluser er stengt om vinteren, men allikevel et vakkert syn. Sluseanlegget ligger i Haldenkanalen og har en løftehøyde på 10 meter. Slusene er hånddrevet slik de var under åpningen i 1860.

Ørje sluser
Bilde fra Ørje sluser 21. februar 2024. Boligene til slusemesteren og sluseassisten, som er i sveitserstil, ligger til høyre der det også står en minnestein over Haldenkanalens far; Engebret Soot. Foto: Morten René L.S.
Ørje sluser og Rødenessjøen
Bilde fra Ørje sluser og Rødenessjøen 21. februar 2024. Haldenkanalen går under E18. Foto: Morten René L.S.
MS Mette Meng
Bilde fra Ørje sluser 21. februar 2024. Slepebåten MS Mette Meng, som ble bygget i 1922, står ved Ørje Brug. Foto: Morten René L.S.
Haldenvassdragets Kanalmuseum
Bilde av Ørje Brug, som i dag er Haldenvassdragets Kanalmuseum, 21. februar 2024. Foto: Morten René L.S.
Ørje sluseanlegg
Bilde fra Ørje sluseanlegg 21. februar 2024. Slusene er hånddrevet, slik de var ved åpningen i 1860. Foto: Morten René L.S.
DS Turisten i Ørjeelva
Bilde fra Ørjeelva 21. februar 2024. Dampskipet DS Turisten, bygget i 1887, sees i bakgrunnen. Foto: Morten René L.S.
Ørje sluser med løftehøyde på 10 meter
Bilde fra Ørje sluser 21. februar 2024. Sluseanlegget har en løftehøyde på til sammen 10 meter. Foto: Morten René L.S.