Høy vannføring ved Solbergfoss og Vamma kraftverk etter «Hans»

Sommeren 2023 ble det uvanlig høy vannføring i Glommavassdraget etter ekstremværet «Hans», og jeg tok turen 14. august til både Solbergfoss ved utløpet av Øyeren, og Vamma kreftverk. Her var det store krefter i sving, og derfor ble det flere videoer enn bilder i denne runden. Videoene er redigert.

Solbergfoss kraftverk

Video fra Solbergfoss kraftverk 14. august 2023. Video og redigering: Morten René L.S.
Solbergfoss rasteplass
Bilde fra Solbergfoss kraftverk sett fra Solbergfoss rasteplass 14. august 2023. Foto: Morten René L.S.
Solbergfoss kraftverk ved Øyeren
Bilde fra Solbergfoss kraftverk 14. august 2023. Kraftverket ligger ved utløpet av Øyeren i Glommavassdraget. Foto: Morten René L.S.
Solbergfoss fallhøyde 20 meter
Bilde fra Solbergfoss kraftverk 14. august 2023 etter ekstremværet Hans. Fallhøyden er 21 meter. Foto: Morten René L.S.
Solbergfoss i Glommavassdraget
Bilde fra Solbergfoss kraftverk i Glommavassdraget 14. august 2023. Foto: Morten René L.S.
Solbergfoss med høy vannføring
Bilde fra Solbergfoss kraftverk med høy vannføring 14. august 2023, etter ekstremværet Hans. Foto: Morten René L.S.
Solbergfoss kraftverk
Bilde fra Solbergfoss kraftverk sett fra Solbergfoss hundepark 14. august 2023. Foto: Morten René L.S.

Vamma kraftverk

Video fra Vamma kraftverk 14. august 2023. Video og redigering: Morten René L.S.
Vamma kraftverk etter Hans
Bilde fra Vamma kraftverk 14. august 2023. Bildet er tatt fra Vamma 12 mot Vamma 11. Foto: Morten René L.S.
Vamma kraftverk etter ekstremværet Hans
Bilde fra Vamma kraftverk 14. august 2023, etter ekstremværet Hans. Foto: Morten René L.S.
Fallhøyden på Vamma kraftverk
Bilde av Vamma kraftverk 14. august 2023, etter ekstremværet Hans. Fallhøyden er 28,5 meter. Foto: Morten René L.S.
Overløpet ved Vamma kraftstasjon
Bilde av overløpet ved Vamma kraftverk 14. august 2023, etter ekstremværet Hans. Foto: Morten René L.S.