Trandumskogen er et minnested over de 194 personene som ble henrettet i området av den tyske okkupasjonsmakten. Tanksskytebanen ble laget av okkupasjonsmakten under krigen, og er ca. 300 meter lang. Det ble i 1954 reist et monument over de falne på seremoniplassen, der det står skrevet:

I KAMPEN FOR FRIHETEN
UNDER KRIGEN 1940–1945
BLE HER I TRANDUMSKOGEN
173 NORDMENN 15 SOVJET-
BORGERE OG 6 BRITER
HENRETTET AV FIENDEN

Seremoniplassen i Trandumskogen
Bilde fra Seremoniplassen i Trandumskogen 4. august 2023. Foto: Morten René L.S.
Monumentet på Seremoniplassen
Monumentet på Seremoniplassen som hedrer de falne på Trandumskogen. Bildet ble tatt 4. august 2023. Foto: Morten René L.S.
Tanksskytebanen i Trandumskogen
Bilde av Tanksskytebanen i Trandumskogen 4. august 2023. Tanksskytebanen er ca. 300 meter lang, og ble laget av den tyske okkupasjonsmakten under krigen. Foto: Morten René L.S.
Stridsvognsskytebane i Trandumskogen
Bilde fra Trandumskogen 4. august 2023. Stedet har fått status som nasjonalt minnesmerke av Riksantikvaren. Foto: Morten René L.S.