Liavaag.org

Romertall-konverter

Er du blant de som har glemt huskeregelen Ved X Lot Cæsar Drepe Myggen, så er dette en nyttig romertall-konverter som konverterer fra heltall til romertall og omvendt. I tillegg kan du kontrollere gyldigheten av romertall for vanlige feil.

 

Powered by Linux

This free script provided by JavaScript Kit.

a roman touch