Liavaag.org

Verdensklokke

Verdensklokke med alle tidssonene i verden (DST markerer sommertid)
Til toppen
GMT London
Oslo Paris Roma Stockholm
Aten Helsinki Istanbul Moskva
Bangkok Beijing Hongkong Shanghai
Seoul Tokyo Melbourne Sydney
Los Angeles Seattle San Francisco Vancouver
Chicago Houston Mexico City New Orleans
Montréal New York Toronto Washington D.C.
Brasília Buenos Aires Rio De Janeiro Sao Paulo

touch time